კომპანიის შესახებ

 CommaonWealth ახორციელებს მსოფლიოს ფარგლებში რუსეთიდან ძირითადი საექსპორტო პროდუქტების და მასალების მიწოდებას საერთაშორისო პარტნიორებისთვის მსოფლიოს მასშტაბით. ამ კომპანიის არსი მდგომარეობს შემდეგში, მოხდეს განვითარებული რეგიონებიდან პროდუქტის განვითარებადი რეგიონების ბაზარზე შეტანა, ასევე მომხმარებლის მოთხოვნების დაკმაყოფილება მიუხედავად მისი სირთულისა . კომპანიის პარტნიორების მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა ხელს უწყობს მათი ამბიციური მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და მომხმარებლის განვითარებას მიუხედავად მუდმივად ცვლადი მაკროეკონომიკის პირობებისა.

 

რატომ უნდა მოგვმართოთ CommaonWealth ?

 ჩვენი სპეციალისტები ეუფლებიან რუსეთის მრეწველობის 3 ძირითად დარგს : ხე-ტყის გადამუშავებას , მეტალურგიასა და სოფლის მეურნეობას . დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე კოპანია უზრუნველყოფს თანამშრომლობას რუსეთის ხელსაყრელ ძირითად მომწოდებლებთან.

 

აქტივობა - საქმიანობა

ხე და ხე-ტყის პროდუქტები

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია სამომხმარებლო საქონელი

აქტივობა - საქმიანობა

 

კონტაქტები

ქ. ვლადიკავკაზი ბუტირინის ქუჩა , 8 “А“

ტელ: +7 (8672) 97 31 40; +7(925) 880 05 50;

e-mail:1@commweal.com